Reservation canceling

You can cancel Your car reservation even after confirmation.
To cancel reservation call +370 618 46463 or fill in the reservation canceling form.

Reservation Canceling

Forgot Your reservation number?

Projektas vykdomas pagal Ekonomikos veiksmu programa, 2 prioriteta "Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas", VP2-2.1-UM-02-K priemone "E-verslas", 3 kvietima. Projekto metu isigyta kompiuterine iranga ir optimizuoti imones verslo procesai: